Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Warunki uczestnictwa w zajęciach szkoły

Na wszystkich zajęciach obowiązuje surowy zakaz używania telefonów komórkowych (oprócz prezrw).

lojalka 2

10. Uczestniczyć w zajęciach Szkoły DEIR mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
Na 1 stopień zniżek nie ma.
12. Do zniżki mają prawo małżonkowie, którzy razem uczestniczą w kursie (2, 3, 4, 5 st.), oraz osoby powyżej 60 i 70 lat.
13. Powtórka każdego stopnia kosztuje 30% ceny właściwej za dany stopień. Powtórka dowolnego seminarium -100%.
14. Uczestnicy rozpoczynają naukę od pierwszego stopnia i po kolei zaliczają następne. Po każdym stopniu obowiązuje 3- tygodniowa przerwa (za wyjątkiem 2 i 3 stopnia, które można zaliczyć jeden po drugim, bez wymaganej przerwy).
15. Po ukończeniu każdego stopnia uczestnicy otrzymują specjalne Świadectwa Szkoły DEIR zawierające specjalny kod oraz wskazówki metodyczne.
16. Takie świadectwo daje prawo do uczestnictwa w zajęciach, seminariach i innych proponowanych przez DEIR w Niezależnaj Szkole DEIR Polska.
17. Świadectwa ukończenia stopni Szkoły DEIR nie dają prawa do nauczania, wykładania, udzielania konsultacji według metodyki DEIR.
18. Koordynator, organizatorzy i metodycy Szkoły DEIR mają prawo odmówić wybranym osobom uczestnictwa w zajęciach albo wskazać inny termin spotkań, jeżeli tego będą wymagały okoliczności.
19. Trenerzy Szkoły DEIR są dyplomowani i wykształceni zgodnie z wymaganiami szkoły.
20. W zajęciach 1 stopnia nie mogą uczestniczyć kobiety w ciąży, w pozostałych stopniach można.
21. Osoby cierpiące na choroby nowotworowe nie powinny brać udziału w jakichkolwiek zajęciach

w szkole Deir.
22. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz audio lub video nagrywania!
23. Zabroniona jest agitacja, reklama lub działalność komercyjna wśród uczestników Szkoły DEIR niezwiązana z Deir.