Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Warunki uczestnictwa w zajęciach szkoły

Na wszystkich zajęciach obowiązuje surowy zakaz używania telefonów komórkowych (oprócz przerw).

 1. Słuchacz szkoły Deir Polska świadom jest własnej odpowiedzialności za podjęty tryb kształcenia i efekty pracy indywidualnej z narzędzia, i które otrzymuje w ramach zajęć.
 2. Słuchacz Szkoły Deir Polska oświadcza, że nie cierpi na choroby psychiczne (diagnoza lekarza psychiatry, psychologa).
 3. Słuchacz obserwuje swój stan psychiczny w trakcie zajęć oraz po zajęciach, w razie zaobserwowania niepokojących objawów niezwłocznie zgłasza to Kierownikowi Szkoły.
 4. Słuchacz Szkoły Deir ma zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej dla Szkoły Deir Polska.
 5. Słuchacz Szkoły Deir Polska nie będzie działał na niekorzyść Szkoły, jej Kierownika i innych słuchaczy poprzez agitowanie, oczernianie, rozpowszechnianie niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym informacji o Szkole, w każdej formie (ustnej, pisemnej) i za pomocą wszelkich dostępnych mediów.
 6. Rzetelnej informacji o Szkole udziela Kierownik oraz wykładowca.
 7. Szkoła i wykładowca nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty indywidualnej pracy Słuchacza.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnictwa w zajęciach osobom, co do których istnieje domniemanie zatajenia choroby psychicznej bądź zaburzeń psychicznych, lub z innych powodów, bez tłumaczenia przyczyny.
 9. Szkoła zobowiązuje się do przekazania rzetelnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z danego zakresu tematycznego.
 10. Uczestniczyć w zajęciach Szkoły DEIR mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
 11. Uczestnicy rozpoczynają naukę od pierwszego stopnia i po kolei zaliczają następne. Po każdym stopniu obowiązuje 3- tygodniowa przerwa (za wyjątkiem 2 i 3 stopnia, które można zaliczyć jeden po drugim, bez wymaganej przerwy).
  12. Po ukończeniu każdego stopnia uczestnicy otrzymują specjalne Świadectwa Szkoły DEIR zawierające specjalny kod.
  13. Takie świadectwo daje prawo do uczestnictwa w zajęciach, seminariach i innych proponowanych przez DEIR w Niezależnej Szkole DEIR Polska.
  14. Świadectwa ukończenia stopni Szkoły DEIR nie dają prawa do nauczania, wykładania, udzielania konsultacji według metodyki DEIR.
  15. Kierownik i Wykładowca  Szkoły DEIR mają prawo odmówić wybranym osobom uczestnictwa w zajęciach albo wskazać inny termin spotkań, jeżeli tego będą wymagały okoliczności.
  16. Wykładowca Szkoły DEIR jest dyplomowany i wykształcony zgodnie z wymaganiami szkoły.
  17. W zajęciach 1 stopnia nie mogą uczestniczyć kobiety w ciąży, w pozostałych stopniach można.
  18. Osoby cierpiące na choroby nowotworowe nie powinny brać udziału w jakichkolwiek zajęciach

  w szkole Deir.
  19. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz audio lub video nagrywania!
  20. Zabroniona jest agitacja, reklama lub działalność komercyjna wśród uczestników Szkoły DEIR niezwiązana z Deir.