Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Jakie nawyki poznasz na 5.3 stopniu?

  • dobór figur, zadowalających drajwy i frustrujących drajwy, dla MASKI i NIE-MASKI;
  • odnajdywanie obszaru źródła energii drajwów w przestrzeni wirtualnej;
  • tworzenie MASKI: połączenie wszystkich pozytywnych figur z obszarem źródła energii drajwów, przyłączenie subiektywności (punktu Jam Jest) do tej konstrukcji, stworzenia zewnętrznej kotwicy dla MASKI;
  • tworzenie dla MASKI wewnętrznej ukierunkowującej siatki znaczeń: dobór figur, tworzenia konglomeratu z figur, połączenie konglomeratu w jedną konstrukcję i scalenie konstrukcji z obszarem „dobrze”;
  • tworzenie zewnętrznej ukierunkowującej siatki znaczeń w nieświadomości zbiorowej: tworzenie konglomeratów z figur; połączenie konglomeratów w jedną konstrukcję, scalenie konstrukcji z obszarem „przyjemnie”, wyniesienie na kulkę, wrzucanie do nieświadomości zbiorowej;
  • tworzenie egregorialno- aktywnych fraz dla dodatkowej aktywacji zewnętrznej siatki znaczeń;
  • tworzenie NIE-MASKI: połączenie wszystkich figur, frustrujących drajwy, w konglomerat i scalenie go z obszarem źródła energii drajwów;
  • metaforyczne myślenie;
  • tworzenie Prądu Światowego dla celu.