Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Jakie nawyki poznasz na 5.2 stopniu?

 

 • przenoszenie emocjonalnych znaczeń od człowieka do przedmiotu;
 • przenoszenie emocjonalnych znaczeń od przedmiotu do człowieka;
 • tworzenie wewnętrznego emocjonalnego wektora;
 • odnalezienie obszarów „przyjemnie” i „nieprzyjemnie” w przestrzeni wirtualnej;
 • tworzenia zewnętrznego emocjonalnego wektora;
 • odczucie szybkich myśli;
 • wykorzystywanie powolnych myśli;
 • odczuwanie różnicy między powolnymi i szybkimi myślami;
 • wykorzystywanie powolnego typu myślenia;
 • przełączanie między szybkim i powolnym myślowym rejestrem;
 • zmienianie oceny przeszłości przez pryzmat swoich znaczeń- oddziaływanie na cudzą subiektywną rzeczywistość dla skorygowania przeszłych zdarzeń;
 • kierowanie zewnętrznymi znaczeniami- oddziaływanie na nieświadomość zbiorową;
 • tworzenie zewnętrznej czakry;