Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Jakie nawyki poznasz na pierwszym stopniu?

 • odczucie Ciała Eterycznego,
 • zmiana rozmiarów Ciała Eterycznego,
 • dotykowe odczucie „kulki”;
 • informacyjne napełnianie „kulki”;
 • praktyczne zastosowanie „kulki”: w komunikacji, zmiana samopoczucia;
 • dotykowe odczucie bliższej i dalszej warstwy Ciała Eterycznego;
 • dotykowe odczucie organów wewnętrznych;
 • dotykowe odczucie energetyki innego człowieka;
 • energetyczna ochrona rąk od postronnej informacji;
 • diagnostyka Ciała Eterycznego innego człowieka- wewnętrznego i zewnętrznego pola (dotykowe odczucia Energo-Informacyjnych Porażeń);
 • korekcja napięcia rękami;
 • zwiększanie dotykowej odczuwalności rąk;
 • widzenie aury innego człowieka z otwartymi oczami;
 • widzenie aury innego człowieka z zamkniętymi oczami;
 • diagnostyka EnergoInformacyjnych Porażeń z wykorzystaniem dotykowej odczuwalności oczu (metoda „według kwadratów”);
 • odczucie Centralnego Potoku Wschodzącego;
 • kierowanie Centralnym Potokiem Wschodzącym;
 • odczucie Centralnego Potoku Zstępującego;
 • kierowanie Centralnym Potokiem Zstępującym;
 • pełne rozpędzanie Centralnych Potoków, odczucie siebie na podwójnej nitce potoków;
 • odczucie punktu krytycznego Centralnego Potoku Wschodzącego;
 • odczucie punktu krytycznego Centralnego Potoku Zstępującego;
 • kontrola Centralnych Potoków;
 • odczucie Stanu Wzorcowego;
 • diagnostyka Ciała Eterycznego za pomocą Stanu Wzorcowego;
 • harmonizacja Potoków Centralnych przez Stan Wzorcowy;
 • odnowienie granic Ciała Eterycznego (usunięcie złego oka i przyssawek wampirycznych);
 • likwidacja programowania;
 • ustawienie zacisku;
 • włączenie i wyłączenie objektu na czerwonym i niebieskim oczku;
 • wykorzystanie objektu do zwiększenia poziomu energetycznego, zdrowia, likwidacji EnergoInformacyjnych Porażeń;
 • stworzenie przełącznika Potoku Wschodzącego;
 • stworzenie przełącznika Potoku Zstępującego;
 • ustawienie otoczki;
 • energetyczna korekcja Ciała Fizycznego;