Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Stopnie DEIR

Przedstawiamy unikalną metodykę Systemu Nawyków DEIR.

Około 200000 uczestników zajęć od 1999 roku.

 

Nakład wydanych książek na świecie- 10 milionów.

 

Wyobraźcie sobie, że wasza myśl i wola obiera prostą drogę tam, gdzie chcielibyście.
I z łatwością osiągacie dowolny cel w życiu.
Każdy człowiek może nauczyć się naszych efektywnych technologii.
Rezultaty widzicie od razu.

 

Nauka składa się z 5 bazowych stopni, gdzie każdy stopień to cały zestaw wysokoefektywnych nawyków.

 

I bazowy stopień.

Wasz rezultat: polepszenie zdrowia, podniesienie efektywności, natychmiastowy wzrost osobistej odporności na negatywne oddziaływania. Wyzwolenie od wewnętrznych barier, rozwój swojego potencjału.

Metoda: płynne kierowanie swoją naturalną energetyką zgodnie z unikalną autorską metodyką. Zobacz szczegóły…

 

II bazowy stopień.

Wasz rezultat: osiągnięcie swoich celów minimalnym wysiłkiem.

Metoda: opanowanie języka programowania swojej podświadomości- informacyjne technologie powodzenia. Zobacz szczegóły…

 

 

III bazowy stopień.

Wasz rezultat: pojawia się możliwość oddziaływania na człowieka i zdolność odczuwania intencji innych ludzi bez słów.

Metoda: kształtowanie nawyków niewerbalnej komunikacji- intuicja na granicy telepatii. Zobacz szczegóły…

 

IV bazowy stopień.

Wasz rezultat: wyostrzycie swoją intuicję i rozwiniecie twórczy potencjał. Gwałtowny wzrost sił.

Metoda: kierowanie własną świadomością w szerokim zakresie, przebudzenie ukrytego twórczego potencjału. Zobacz szczegóły…

 

Wasz rezultat: możecie wpływać na grupowe myślenie i kierować „przypadkowymi” zdarzeniami. Pełna kontrola nad okolicznościami życiowymi.

Metoda: formowanie nawyków kierowania zdarzeniami- technologie bezpośredniego wpływu. Zobacz szczegóły…

 

Wyszczególniony tutaj został tylko bazowy zestaw stopni. Oprócz tego mamy 4 bloki programów: Zdrowie, Dobrobyt, Wpływ, Rozwój składający się z ponad 100 praktycznych seminariów.

Uczymy najnowszych technologii, ale o tym w jaki sposób zastosować je w swoim życiu- decyduje każdy sam za siebie.

 

Osiągnijcie swój sukces!

Tłumaczenie: Rafał