Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

DEIR 5 stopień

Opanowanie bazowych nadzwyczajnych możliwości świadomości

Wszystkie nawyki pierwszej potrzeby zostały przerobione na wcześniejszych stopniach. Dokładnie tak. Przypomnijmy- przyszedłeś, z pewnością po to, by rozwiązać te lub inne problemy w swoim życiu. Teraz już z pewnością je rozwiązałeś. Jesteśmy wdzięczni, dziękujemy z uwagę, za to, że wspominacie o nas dobrym słowem, i za wszystko.. ale tu więcej nie ma już w rzeczywistości niczego interesującego w socjalnym sensie tego słowa. Interesowanie się tylko pieniędzmi i pozostałymi rzeczami swobody.

Dalej już tylko o dalszym rozwoju. Z pewnością, gdzieś spotkaliście się ze sformułowaniem „możliwości świadomości człowieka”. Lub nawet „nadzwyczajne możliwości”. Przeszkody nie ma, by oprócz rozwiązywania socjalnych zadań, jeszcze czymś się zajmować, w rodzaju jak szybko zdjąć ból głowy, z dystansu odczuć przedmiot leżący na stole lub sczytać z niego informację, stworzyć podświadome programy, wzbudzić zamiar lub poczuć go – takich drobiazgów w czasie gry nauczyliście się. [Zgodnie z Mantek’iem Chia, efektywnie poznane u nas na pierwszych 4 stopniach nawyki przykładowo korespondują z 4/6 poziomem taoistycznych praktyk (tylko bez seksualnych wygibasów), ale kim my jesteśmy, by tym się brawurować? My nie jesteśmy poważnymi tajemniczymi wysokogórskimi mnichami. My z powodu chodzenia po węglach lub transformacji wody w wino i inne weselące napoje szumu nie robimy, choć na seminariach tym z radością się zabawiamy.] Ale czyżby to już wszystko?

Rozumie się, że nie. Nie ma na świecie większej tajemnicy niż człowiek. I nie ma większej tajemnicy niż świadomość człowieka. Nasz rozum posiada ogromne możliwości- przecież rozum, to, by nie przekręcić, informacyjny proces Wszechświata, świadomy sam siebie.

Rozum nie  jak teraz, w ciele- ale rozszerzenie i wzmocnienie go, tak jak informacyjne oprogramowanie twojego komputera rozszerza i ulepsza sam podstawowy system Microsoftu. Rozum może wszystko to, co może informacyjny proces.

A co konkretnie? Prawidłowe pytanie. I interesujące. Cały Wszechświat posiada informacyjną naturę, w niej energia tworzy informacyjnie uwarunkowane działania. Taką naturę ma też nasza świadomość, nawet i ciałem ona nie jest szczególnie ograniczona.

Z jeden strony, ona jest mniejsza od Wszechświata- i dlatego rozpalić gwiazdy siłą myśli nie może, nawet do zapalania ogniska bez wzmocnionego kaskadowo ciała nie jest przystosowana. Z drugiej strony, świadomość to w całości informacyjny proces, i, powiedzmy, bardzo łatwo można kierować przypadkowością zgodnie z efektem obserwatora. Z trzeciej strony, jej możliwości są zbyt wielkie i różnorodne, by można je było ogarnąć na dowolnych kursach, nawet trwających całe życie.

Dlatego trening 5 stopnia nauki skoncentrowany jest na najbardziej podstawowych możliwościach świadomości. To możliwości informacyjnego procesu świadomości kierowania samym sobą i możliwości świadomości kierowania zewnętrznymi procesami i przypadkowością. Alfa i omega, od których zaczyna się dowolna realizacja dowolnego kierunku uświadomionego rozwoju człowieka.

Człowiek, rozwiązawszy dużą część swoich problemów i przeszedłszy w fazę samorozwoju, widzi konieczność, by jego własna myśl przekształcała jego samego i otaczający go świat. Inaczej wszystko dzieje się zbyt wolno, i to nie jest dobre dla nowych projektów- przecież im większa skala projektu, tym bardziej jest on powstrzymywany przez świat, i wysiłki dla pokonania tego oporu mogą okazać się daremne.

Cel– poznanie uniwersalnych nadzwyczajnych możliwości człowieka.

Rezultaty– kierowanie szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kierowanie emocjonalnymi zmiennymi, indywidualnymi i zbiorowymi znaczeniami, kierowanie losowością, opanowanie heurystycznego sposobu myślenia.

Metoda– wykorzystanie uwagi/woli jako transformującego instrumentu, praca z emocjonalnymi biegunami w siatce znaczeń, technologie szybkich i powolnych myśli i wiele innych.

Główny rezultat– przejście ku bezkryzysowemu postępującemu rozwojowi.

Jak już został opowiedziane, bądź to stworzenie międzynarodowego biznesu lub opracowanie leku na AIDS, tutaj ma znaczenie nie sedno zajęcia, a właśnie jego wielkość i innowacyjność. Albo potrzebne zdarzenia przychodzą- albo nie. I to także nie przeznaczenie- tą przyczyną jesteś ty sam.

Czy potrzebna Ci jest możliwość redystrybuować swój sukces wokół siebie tak, by tobie w czymś ważnym się powodziło? Czy potrzebne jest, byś mógł przewidzieć perspektywy projektu? Kierować emocjonalnymi przyczynami w sobie i innych? Nakierowywać myślą zdarzenia? Stwarzać potrzebne kierunki i wydarzenia? Dostroić swoje myślenie tak, by świat zaczął dawać podpowiedzi i inspiracje? I mieć możliwość ustawiać sobie nowe technologie życia? Jeśli trzeba- to zapraszamy.

Na tej liście kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego nawyki poprzednich stopni były ustawione na socjalny proces. Dlatego, ze nie rozwiązującemu najbardziej dotkliwych problemów bytu człowiekowi nie ma po co leźć w bardziej poważną materię. Choćby dlatego, że on nie znajdzie godnego go zadania, to będzie nie rozwój, a patetyczna imitacja jego. Stwarzać ukierunkowany nurt sprzyjających okoliczności na świecie, by uciszyć hałaśliwego sąsiada? No błagam. To śmieszne.

Piąty stopień- to końcowy stopień bazowego kursu dalszego energo-informacyjnego rozwoju, odkrywający wolnemu człowiekowi świat odwiecznych możliwości jego świadomości.

Dalej- już sami. Budujemy życie.