Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Karma cz.2

Oto druga część artykułu na temat karmy autorstwa Anatolija Wzmysłowa- starszego wykładowcy w Szkole DEIR.

Jak przejawia się karma w naszym życiu? To zdarzenia, które dzieją się z nami ze smutną regularnością. Dlaczego smutną? Taka jest właściwość naszej psychiki, że wyróżniamy tylko te sytuacje, które zakończyły się dla nas emocjonalnie negatywnie. Przy tym są też regularnie powtarzające się zdarzenia, które przynoszą emocjonalnie pozytywny rezultat. To także jest karma. Lecz my ich szczególnie nie wyróżniamy i oczywiście nie wiążemy z takim strasznym słowem jakim jest karma.

Czytaj Więcej

Karma cz.1

Oto pierwsza część artykułu na temat karmy autorstwa Anatolija Wzmysłowa- starszego wykładowcy w Szkole DEIR.

Karma, Kamma (sanskr. कर्म, pali. kamma- „przyczyna-skutek, działanie”, od sanskr. karman- „praca, działanie, trud”)- jedno z głównych pojęć w religiach i filozofiach Indii, kosmiczne prawo przyczyny i skutku, zgodnie z którym pobożne lub grzeszne działania określają los, doświadczane cierpienia lub rozkosze. Karma leży u podstaw ciągu przyczynowo-skutkowego, nazywanego samsarą i przydatna jest, jako podstawa do zrozumienia więzi, które wychodzą za granice jednego życia.

Czytaj Więcej