Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Jakie nawyki poznasz na drugim stopniu?

 • tworzenie integralnego odczucia celu;
 • sprawdzania celu na prawdziwość w Stanie Wzorcowym;
 • wprowadzanie programów na Sukces i Powodzenia w Ciało Eteryczne;
 • przekazywanie programów;
 • tworzenia integralnego odczucia programów na Skuteczność Własnych Działań;
 • wprowadzenie programów w swoje Ciało Eteryczne;
 • przekazywanie programów innemu człowiekowi;
 • tworzenie integralnego odczucia „Ja-cel”;
 • krótkoterminowe zakładanie odczucia pewności siebie;
 • krótkoterminowe zakładanie odczucia własnej racji;
 • tworzenie Alternatywnego Stanu Wzorcowego;
 • wykorzystanie Alternatywnego Stanu Wzorcowego;
 • umieszczenie Integralnego Odczucia Celu w ciele eterycznym przez Alternatywny Stan Wzorcowy;
 • odczucie punktu Jam Jest;
 • odczytywanie intencji;
 • tworzenie programów na duże cele;
 • tworzenie integralnego odczucia karmicznego łańcucha zdarzeń;
 • sprawdzanie integralnego odczucia na karmiczność przez Stan Wzorcowy;
 • usunięcie karmicznej struktury z Ciała Eterycznego;
 • sprawdzenie prawidłowości usunięcia Karmicznej Struktury z Ciała Eterycznego;
 • korekcja struktury pola- tworzenie antykarmicznego programu;
 • korekcja programów zachowania przez Alternatywny Stan Wzorcowy;
 • alternatywne odpracowanie karmy;
 • lokalne zrzucanie energii z Ciała Eterycznego;
 • tworzenie matrycy zdrowia;
 • tworzenie ogólnego programu na zdrowie przez Stan Wzorcowy;

Tłumaczył: Rafał