Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Zasady rejestracji na pierwszy stopień

TYLKO I WYŁĄCZNIE W WARSZAWIE!

Na wszystkich zajęciach obowiązuje surowy zakaz używania telefonów komórkowych (oprócz prezrw).

 

Jeśli termin zajęć jest dla Ciebie idealny to:

Wpłać zaliczkę 200 pln na konto:

55 1090 1056 0000 0001 1050 9215

Santander

BEATA ZILINSKAITE

tytułem (Deir 1, telefon, Imię i Nazwisko uczestnika)”

albo PayPal na:  [email protected]

Resztę, 900zł. dopłacisz gotówką na zajęciach.

 

Na pierwszy stopień zniżek nie ma!

I stopień +  zajęcia praktyczne z istotą „Strażnik” oraz „Tło ochronne”= 1100 zł

 

Wyślij e-mail ([email protected])/ sms (+48731024044) do Kierownika

 z informacją: Stopień, Imię i Nazwisko, tel. i czekaj na potwierdzenie rejestracji!!

W przypadku rezygnacji/nieobecności na zajęciach zaliczka nie jest zwracana!!

Jeśli 7~10 dni przed planowanym terminem zajęć będzie zarejestrowanych mniej niż 12 osób,

to prawdopodobnie zajęcia zostaną przełożone na inny termin.

Zostaniesz o tym powiadomiony/a sms  i/lub mailowo.

W tym przypadku zaliczka zostanie zwrócona na konto z którego przyszła w ciągu 7 dni.

Jeśli wpłata była dokonana przez pocztę lub z konta innej osoby, to prosimy o natychmiastowy kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

Zaliczkę można również zatrzymać w banku do następnych zajęć.

 

Adres w Warszawie zostanie podany (sms) po pełnej rejestracji.

Nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Najblizszy termin pierwszego stopnia Deir

1 stopień trwa 3 dni

Pierwsza część – piątek 17:00-21:00

Druga część – sobota 10:00-15:00 przerwa

Trzecia część – sobota 16:00-19:00

Czwarta część – niedziela 10:00-15:00

Piąta część – niedziela 15:00-18:30

Warunki uczestnictwa w zajęciach szkoły