Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Usunięcie mięsniowych spięć

 

Człowiek w naszej kulturze włada ogromnymi potencjalnymi możliwościami, ale żyje i działa,

nie realizując ich w   pełni, ponieważ utożsamia się tylko z jednym z aspektów swojego bytu.

To prowadzi do emocjonalnych i psychologicznych zaburzeń.

Wewnętrzne konflikty, tłumienie emocji i pragnień odzwierciedlają się w mięsniowych spięciach lub mięsniowym pancerzu człowieka.

Stosując techniki seminarium zyskujemy:

  • Intensywną terapeutyczną pracę w celu usunięcia (odblokowania) chronicznego mięsniowego napięcia (bloków) w różnych segmentach ciała;
  • Uwolnienie energii, która związana była w psychologicznych ochronach i blokach w ciele;
  • Ogólną energetyzację i uzdrowienie organizmu;
  • Głęboką integrację osobowości (ujawnienie wypartego w podświadome struktury bolesnego życiowego doświadczenia, które stało się fundamentem istniejących modelów postrzegania i zachowania).

 

Współzależność ciała („somy”) i psychiki zawsze jest dwustronna. Tak jak wszystkie somatyczne zaburzenia mają swoje psychologiczne „źródła”, tak i każde psychologiczne problemy zawsze przynoszą psychosomatyczne „płody”.

I podobnie, jak uzdrowienie od cielesnych niedomagań może być osiągnięte drogą przepracowania przeszłych ich psychologicznych przyczyn, w takim samym stopniu słuszna jest także odwrotna teza.

Przez cielesne przejawy psychologicznych problemów można prostą drogą, minąwszy labirynty logiki, dojść do głębi duszy człowieka, odgadnąć symboliczne „zagadki” podświadomości, docierając do ukrytego w nich sensu.