Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Wejść w kanał informacyjny

Ta technika sama z siebie jest drogocenna. Dzięki niej można myśleć i zachowywać się w sposób nie sprzeczny ze sobą. Ona nastraja głowę na otaczające nas środowisko. Ona pozwala otrzymywać informacje i prawidłowo myśleć jakby znikąd, ale trzeba rozumieć, że żadne „znikąd” nie istnieje- to tylko rezultat współpracy dostrojonej świadomości i nieskończenie uporządkowanego otaczającego nas świata. W języku ekstrasensoryki ta technika nazywana jest „wstać w kanał” lub „wejść w potok”. Wszystko co w niej potrzeba to pomyślenie o danej sprawie i potok zstępujący ZS.

Czytaj Więcej

Jak wyczyścić przestrzeń wirtualną?

WIP- to przestrzeń, w której to właśnie działają nieuświadomione mechanizmy naszej psychiki i dlatego na jej granicy z przestrzenią subiektywną prawie zawsze nagromadzają się nie przepracowane przez świadomość śmieci, które przeszkadzają w pojmowaniu, myśleniu i odczuwaniu. Dlatego pożyteczne jest, by czasami tą przestrzeń przeczyścić- będzie wam lżej i weselej.

Czytaj Więcej

Jak przekształcić negatyw w pozytyw?

Pożyteczne to i proste: przecież dowolny negatyw to energia i zmieniając jej emocjonalną symetrię, otrzymujemy całkowicie strawne i pożywne danie. Tą symetrię łatwo zmienić: przeciągając negatyw przez punkt (tłumacząc w ten sposób zmianę symetrii po przeciąganiu przez wymiar zerowy).

Czytaj Więcej

Ochrona od postronnych (pomieszczenie, gdzie niczego za sobą nie ciągniesz)

Tworzymy taką przestrzeń ochronną, w której są odrywane negatywne i szkodliwe dla nas więzi, cudze instalacje, programy.

Czytaj Więcej

Jak chronić swoją przestrzeń wirtualną?

W ciężkich programujących sytuacjach korzystne jest, by chronić swoją przestrzeń wirtualną. Ale tutaj pojawia się komplikacja, bo przestrzeń wirtualna jest potrzebna naszej psychice (psychika korzysta z WIP za pomocą  przestrzeni obiektywnej) i dowolne oddziaływanie, całkowicie blokujące możliwość odczytywania i oddziaływania, przeszkodzi w normalnej pracy psychiki. Dlatego robi się to czasowo i raczej w celu jej maskowania. A bez precyzyjnego namierzenia oddziaływanie na przestrzeń wirtualną jest niemożliwe.

Czytaj Więcej

Tworzenie dodatkowej bariery ochronnej

Czasami, znajdując się w ostrych międzyludzkich sytuacjach może być nam potrzebne posiadanie dodatkowej ochrony, szczególnie podczas konfliktu z energetycznie wyszkolonymi ludźmi. Na przykład: na zebraniach, na których mogą wykorzystać programy, w dużych grupach (przedwyborczych, religijnych itd.) Otoczka, oczywiście poradzi sobie z tym, ale by nie trudzić się odpowiednio ją nastrajając na jednorazowe oddziaływanie- można wykorzystać ochronę, zbierającą i przełamującą programujące oddziaływanie.

Czytaj Więcej

Jak odkryć sens czyichś słów?

To ważna sztuka. Z reguły rozumiemy nie to, co powiedziano lub napisano, a to co jesteśmy gotowi usłyszeć sami. I potem, kiedy człowiek odkrywa to, o czym naprawdę Ktoś mówił, bywamy zdziwieni-ale przecież to był po prostu defekt naszego zrozumienia. Dlatego dla pełnego zrozumienia potrzeba odkryć wszystkie „cienie” słowa- to znaczy wszystkie znaczenia, które są przypisane do niego archetypicznie- i tylko potem próbować nałożyć je na wyczuwalny energetyczny portret człowieka. Jest to bardzo ważny sposób dla zrozumienia sensu metaforycznego lub zawiłego tekstu- na przykład, Biblii.

Czytaj Więcej

Jak pić alkohol i pozostać trzeźwym?

Witajcie 🙂

Dziś zajmiemy się tematem picia alkoholu, ale w taki sposób, aby przy tym zachować jasność i trzeźwość umysłu.

Bywają momenty, kiedy picie alkoholu jest konieczne i równocześnie konieczne jest zachowanie jasności umysłu. To może być rozmowa biznesowa, przyjęcie.. Wiele by się znalazło takich przypadków i powodów, ale nie na nich się będziemy skupiać, ani tez na tym czy pić lub nie pić. Nas interesuje jak po tym „piciu” zachować trzeźwość.

Czytaj Więcej

Stan wzorcowy- technika tworzenia.

W Szkole DEIR często pracuje się z tak zwanym stanem wzorcowym. Co to w ogóle takiego? Ludzie wymyślili wzorzec dla pomiaru różnych rzeczy i wielkości, stan wzorcowy z DEIR’owskim znaczeniu- to wzorzec stanu, w którym wszystkie wasze zmysły odbierają  przyjemne i harmonicznym sygnały.

To stan w którym wam jest ABSOLUTNIE i IDEALNIE komfortowo i odbierane jest to przez wszystkie zmysły w waszym postrzeganiu: przyjemna poza, w której wasze ciało fizyczne doświadczało ABSOLUTNEGO komfortu, zmysły dotyku i powonienia, wzroku, wewnętrzny stan duchowy znajdują się w pełnym wyciszeniu. To znaczy, innymi słowy, że wszystkie wasze wzorcowe zmysły stanu wzorcowego powinny być wzbogacone jeszcze wzorcowym zamiarem, to znaczy pragnieniem zrobienia czegoś przyjemnego.

Czytaj Więcej

Technika harmonizacji- najczęściej stosowana technika w DEIR.

Ta technika jest najczęściej wykonywaną techniką na każdych zajęciach w szkole DEIR. Stosuje się ją nawet po kilka razy w ciągu jednej sesji. Zalecana jest ona każdemu do wykonywania przynajmniej raz dziennie, a najlepiej dwa razy: rano i wieczorem.

To jest po prostu technika podstawowa i absolutnie obowiązkowa. Ja sam pomimo swojego lenistwa tą akurat technikę wykonywałem prawie codziennie od początku i teraz zbieram owoce tego działania.

Czytaj Więcej