Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Czakry, co to takiego?

Z pewnością nie raz słyszeliście to zagadkowe słowo „Czakry”. Co to takiego? Spróbujmy przyjrzeć się im bliżej w tym wpisie..

Z grubsza rozpatrzymy, co to takiego te czakry, z czego składają się oraz poznamy ich przeznaczenie dla zwykłego człowieka. Dla działalności fizycznego ciała, dla pracy mechanizmów naszej świadomości, kontroli i normalizacji energetycznego balansu stale potrzebna jest energia. Ta energia pochodzi z naszych centralnych potoków i powinien oczywiście istnieć mechanizm jej rozdzielania. Czakry wykonują dokładnie tę funkcję. Anatomiczne powiązanie czakr jest zbieżne ze splotami nerwowymi, które w zasadzie wykonują analogiczne funkcje na poziomie ciała fizycznego. Innymi słowy, czakry- to energetyczne centra, akumulujące i rozdzielające energię.

Samo słowo „czakra” oznacza „krąg” lub „wir”. To znaczy innymi słowy: czakry wyglądają jak specyficzne wiry energii, które rozmieszczone są na długości dwóch centralnych energetycznych potoków, wzdłuż kręgosłupa, w ściśle określonych miejscach.

Wyróżniamy siedem czakr:

Pierwsza czakra: Muladhara

Druga czakra: Swadhisthana

Trzecia czakra: Manipura

Czwarta czakra: Anahata

Piąta czakra: Wiszudha (Vishuddha)

Szósta czakra: Adżna (Adźńa)

Siódma czakra: Sahasrara

Czakry od dawna były znane oświeconym ludziom we wszystkich częściach świata i na przestrzeni całej historii. One nie jawią się wyjątkowym osiągnięciem jakiegoś jednego systemu, ponieważ zestawiają fundamentalną charakterystykę ludzkiej istoty.

Czakry symbolicznie są przedstawiane w zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami języka, sztuki i tradycji tego lub innego narodu. Przedstawiano je różnie, choć zawsze dostrzec było można jeden i ten sam aspekt ludzkiej istoty. Z powodu tych różnorodnych symboli wielu ludzi odbiera czakry po prostu jako wymyślone pojęcie i jako owoc wyobraźni. Ale przy tym uparcie pomijają, że doświadczenie czakr jest niemożliwe do opisania konkretnymi słowami lub schematami (tak jak pojęcia w energetyce). Słowa i symbole jedynie ukazują istnienie czakr. Wy zaś powinniście przeżyć to doświadczenie sami, Wy sami powinniście pobudzać potencjał swojego umysłu. Mogą Wam opowiadać o czakrach, ale dowolny ich słowny opis będzie całkowicie nieadekwatny.

Dlatego niech Was nie doprowadzą do zniechęcenia różnorodne symbole czakr; one służą przede wszystkim jako drogowskazy. One nie odzwierciedlają realnych czakr.

Teraz krótko  wyszczególnię główne atrybuty i charakterystyki każdej czakry, czyli jakby można powiedzieć, która za co odpowiada:

1. Muladhara, tak zwane centrum ogonowe- ulokowana jest w obszarze krocza. To centrum kumulacji energii, stabilności w życiu, centrum odpowiadające za przeżycie.

2. Swadhistana ulokowana w obszarze łona. Odpowiada za kumulację energii z przewagą motywu poszukiwania osobistych przyjemności i odczuć poprzez jedzenie, napój, seks i innych niskich instynktów.

3. Manipura znajduje się z obszarze splotu słonecznego, nieco powyżej pępka. To centrum pewności siebie. Człowiek próbuje panować nad sytuacjami i innymi ludźmi. To wyraża się w przeważającym motywie zyskania bogactwa, szacunku itd. Tak zwana czakra władzy i autorytetu. Odpowiada za siły życiowe.

4. Anahata ulokowana jest na poziomie serca, pośrodku klatki piersiowej. Czakra miłości. Odpowiada za emocjonalność, komunikowanie się, możliwość przyjmowania i oddawania miłości. To czakra wymiany energii, energetycznej równowagi, bo przecież przez Anahatę obydwa potoki częściowo wychodzą na zewnątrz, ale balans energii przy tym nie jest gubiony, dlatego że Anahata jeszcze też zbiera z zewnętrznej sfery swobodną energię, rozproszoną w przestrzeni. Właśnie tak formuje się zewnętrzna otoczka energetycznej istoty człowieka.

5. Wiszudha ulokowana w podstawie gardła. To centrum woli, centrum komunikacji z otaczającym środowiskiem i ludźmi.

6. Adżna ulokowana w centrum mózgu na poziomie między brwiami, to też jest znane „trzecie oko”. Odpowiada za siłę intelektu, za możliwość materializowania idei w życie.

7. Sahasrara znajduje się w ciemieniu. Odpowiedzialna jest za duchowy aspekt ludzkiego istnienia, za jego więź z Wszechświatem.

Charakterystyki, które zostały przypisane dla każdej czakry są bardzo bardzo przybliżone. Nie odnoście się do nich nazbyt poważnie, inaczej u Was może powstać zbyt wiele przesądów, nie mających podstaw na własnym doświadczeniu działających czakr. Tak na przykład: w wielu źródłach kojarzy się z czakrami kolorową gamę tęczy (to bardzo subiektywny aspekt; ktoś woli widzieć czakry w swoich kolorowych gamach, a ktoś inny na odwrót, bezbarwnie; ktoś kojarzy każdą czakrę z nutą lub dźwiękiem, a ktoś inny z właściwą dla każdej czakry wibracją).

Pomimo tego, że czakry formują energetyczne otoczki, to są to właśnie te struktury, którymi człowiek odruchowo oddziałuje na zewnętrzny świat, na innych ludzi i którymi interpretuje dowolne oddziaływanie z zewnątrz. Tak na przykład: jeśli spróbujecie poeksperymentować z potokiem, przepływającym u Was między łopatkami i wychodzącym na zewnątrz z punktu niewiele niżej pępka, to będziecie mogli zmusić poruszającego się człowieka skręcić w pożądanym przez Was kierunku (lub przewidzieć, gdzie on zamierzał skręcić, co z punktu widzenia energetycznej natury, nie podlega przyczynowo- skutkowemu związkowi, to jedno i to samo). Uda Wam się z pewnością to zrobić wraz z pierwszymi próbami.

Ja specjalnie, nie zbyt głęboko wchodziłam w terminologię DEIR przy objaśnianiu ogólnych pojęć dotyczących czakr, by niepotrzebnie nie indukować, dlatego że jak wygląda i gdzie znajduje się prawda, znają jedynie Deirowcy 🙂

 

Dodaj komentarz