Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Ciała subtelne człowieka.

Każdemu wiadome jest, że człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale i astralne, eteryczne ciała…, i koniec końców dusza. Jeśli podejdziemy do tego pytania z punktu widzenia energetyki, to można podzielić umownie naszą „ulotną” naturę na- świadomość i ciało eteryczne.

Nawiasem mówiąc, ezoterycy, te części ludzkiej natury umownie dzielą na tak zwane plany, które nierozerwalnie są związane z karmicznymi defektami, a także z energetyką człowieka na wszystkich poziomach.

Wszystkiego naliczyć można siedem, tak zwanych ciał subtelnych człowieka:

  1. Eteryczny plan.
  2. Astralny plan.
  3. Mentalny plan.
  4. Kauzalny plan.
  5. Budhiczny plan.
  6. Atmiczny plan.
  7. Brahmaniczny plan.

Każdy z nich w swojej kolejności okazuje się być elementem pierwotnych lub wtórnych planów. One Wam okażą się potrzebne podczas pracy nad karmą (terapia karmy prawdziwej). Zatem, zatrzymajmy się dokładniej na każdym planie z osobna.

Jeden z najbardziej znanych i najbardziej zrozumiałych okazje się plan eteryczny, który z kolei okazuje się być częścią pierwotnego planu. Przedstawiany jest jako całokształt energetycznych cech. Ten plan nierozerwalnie jest związany z karmą, tak jak wszystkie karmiczne przejawy odzwierciedlają się na energetycznym planie. To jest i jego zniekształcenie, i spadek poziomu energii. To zachodzi w rezultacie działań człowieka, który czuje winę, jak jeden ze skutków karmy. W rezultacie zniekształcenia planu energetycznego tworzy się podłączenie pod egregor.

Jeszcze jeden z pierwotnych planów- to plan astralny. Jest on bezpośrednio związany z emocjonalną częścią ludzkiej natury. I znowu dotkniemy tematu karmy, pod jej działaniem zachodzi zniekształcenie astralnego lub emocjonalnego planu. W rezultacie powtarzających się karmicznych zdarzeń u człowieka pojawiają się nieprzyjemne emocjonalne odczucia (zniekształcenia planu astralnego) i powstaje więź między człowiekiem, obiektem karmy i egregorem.

Mentalny plan tak że zalicza się do pierwotnego planu i związany jest z bezpośrednio z myślami człowieka. Ten plan tak samo jak poprzednie związany jest z karmą, dlatego że ani jeden człowiek nie potrafi nie zastanawiać się i nie rozmyślać nad swoimi porażkami. Te rozmyślania tylko wzmacniają więź między człowiekiem, egregorem i obiektem pragnień.

I ostatni z pierwotnego planu- to atmiczny, prościej mówiąc- to przestrzeń wirtualna, od którego bezpośrednio zależy formowanie poprzednich trzech planów. Ten plan ma małą przewagę nad poprzednimi. Jest on niedostępny dla karmy nieprawdziwej, ale nie dla prawdziwej. I jeśli już prawdziwa karma dobrała się do przestrzeni wirtualnej, to obowiązkowo zachodzi jego zniekształcenie.

Oto i doszliśmy do planu wtórnego. Wszystkie pozostałe plany, których jeszcze nie poruszaliśmy odnoszą się do niego. Plan kauzalny odpowiada tylko za informacyjną część świadomości, kreuje przyczynowo-skutkowe cele, które mogą zmieniać się w rezultacie wpływu karmicznych zdarzeń. Ten plan odpowiada za współoddziaływanie z otaczającym światem i może także zależeć od pozostałych planów.

Jeszcze jeden z planów wtórnego przejawu- budhiczny (buddyczny) plan. Można go także nazwać moralnym planem, dlatego że on związany jest z moralnymi zasadami człowieka, przejawia się wykształceniem na informacyjnej podstawie współoddziaływania człowieka z normami i regułami moralnymi. Tak jak karma powoduje poczucie winy, tak ona ma bezpośredni wpływ na dany plan. To znaczy, człowiek, który znajduje się pod wpływem karmicznych okoliczności, jest związany z moralnymi wartościami społeczeństwa. Te związki, spowodowane wpływem karmy, nie są tak bardzo trwałe, tak jak budhiczny plan zależy od planów, o których zostało wspomniane wyżej.

I na koniec, ostatni plan, który odnosi się do wtórnego- brahmaniczny. Ten plan wiąże dusze człowieka ze wszechświatem to znaczy z Bogiem. Dlatego można go jeszcze nazwać Boskim planem. Ten plan nie podlega wpływu karmy i odpowiednio nie może zmienić się na podstawie rozwoju karmicznych wydarzeń.

Z całego wyżej napisanego można wywnioskować, że karma nie wywiera wpływu tylko na przestrzeń obiektywną. A najbardziej związane pozostają przestrzenie: subiektywna i wirtualna.

Dodaj komentarz