Menu Nawigacji Stron

NIEZALEŻNA SZKOŁA ENERGO-INFORMACYJNEGO ROZWOJU

Karma cz.1

Oto pierwsza część artykułu na temat karmy autorstwa Anatolija Wzmysłowa- starszego wykładowcy w Szkole DEIR.

Karma, Kamma (sanskr. कर्म, pali. kamma- „przyczyna-skutek, działanie”, od sanskr. karman- „praca, działanie, trud”)- jedno z głównych pojęć w religiach i filozofiach Indii, kosmiczne prawo przyczyny i skutku, zgodnie z którym pobożne lub grzeszne działania określają los, doświadczane cierpienia lub rozkosze. Karma leży u podstaw ciągu przyczynowo-skutkowego, nazywanego samsarą i przydatna jest, jako podstawa do zrozumienia więzi, które wychodzą za granice jednego życia.

Prawo karmy urzeczywistnia realizację skutków działań człowieka, zarówno posiadającego pozytywny, jak i negatywny charakter i w ten sposób czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje życie i za wszystkie cierpienia i rozkosze, które mu ono przynosi. Skutki lub „owoce karmy”, nazywane są karma-phala. Funkcjonowanie prawa karmy obejmuje tak przeszłe, jak i przyszłe życia człowieka. Działania doskonałego człowieka przebywającego w wyzwolonym stanie mokszy, nie tworzą złej, ani też dobrej karmy.

Chrześcijańskie Kościoły i Cerkwie, które mają Apostolskie spadkobierstwo, negują wiarę w istnienie karmy. Nauki o reinkarnacji dusz i karmie przyjęły takie gnostyczne nurty jak: albinoni (katarzy), publikanie i bogomili.

Ważne jest to, że w granicach klasycznej interpretacji karmy, tworzy ją sam człowiek , a ona nie jest ani dobra, ani zła, ponieważ są to jedynie skutki jego działań i dokonanych wyborów.

We współczesnym świecie ten termin obrósł w uszczegółowienia i uściślenia, np.:
– Karma to kara, za „złe”, „grzeszne postępki”;
– Jeśli ty masz złą karmę, to ona przejdzie na Twoje dzieci;
– Sam człowiek z karmą poradzić sobie nie może.

Wyszczególniliśmy zasadnicze zniekształcenia, lecz istnieje ich jeszcze wiele mniej znaczących np.: karmę można odmodlić, są władcy karmy, samemu nie wolno nic robić- trzeba szukać specjalnie wykształconego człowieka itd.

Jak widać, na podstawie wymienionych przykładów, pojęcie karmy w istocie wykorzystywane jest jako straszak dla prostego człowieka, co z pewnością nie sprzyja w zrozumieniu tego zjawiska. My spróbujemy jednak zorientować się, czym jest karma i jak ona przejawia się w naszym życiu.

Zaczniemy, od być może głównego pytania: „czy mam karmę?”. Odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Opierając się ma jednym z praźródeł „Mahabharacie”, widzimy, że karma to to, co przyciąga mnie do kręgu ponownych narodzin i nie pozwala mi wyjść z kręgu samsary. Znaczy to, że wszyscy ludzie, którzy urodzili się, posiadają karmę.

c.d.n.

Dodaj komentarz